Cloud Integracija

Biti u oblacima danas nije loša osobina. Osnovne prednosti poslovanja u oblacima su: ušteda na opremi, licencama, prostoru i ulaganju u stručni kadar. Korisnik ima zadatak  samo koristiti svoje produkte kada i koliko treba, sa bilo koje lokacije.

Cloud rješenja omogućavaju iznimno brzu promjenu IT okoline, dodavanje i oduzimanje potrebnih resursa. Od trenutka kada je Cloud zaživio i mi smo u Cloudu te smo sposobni i spremni ponuditi stručnu pomoć i:

  • savjetovanje oko servisa koji su najisplativiji za smještanje servisa u Cloud,
  • implementaciju/migraciju  postojećih servisa u Cloud okruženje,
  • savjetovanje oko odabira najoptimalnijeg načina plaćanja Cloud rješenja pri čemu se plaća samo ono što je korisniku potrebno i što zaista koristi
  • kapacitiranje Cloud rješenja