Cyber sigurnost

Cyber sigurnost predstavlja skup postupaka, tehnologija i praksi usmjerenih na zaštitu računalnih sustava, mreža i podataka od napada, krađa, šteta i drugih neovlaštenih aktivnosti.

U današnjem digitalnom svijetu, gdje sve više podataka i usluga prelazi u digitalni oblik, cyber sigurnost postaje sve važnija za zaštitu podataka i informacija koje se prenose i pohranjuju na računalnim sustavima i mrežama.

Kako bi se osigurala cyber sigurnost, potrebno je primijeniti niz mjera i praksi, kao što su:

  • Korištenje snažnih lozinki i sigurnosnih protokola.
  • Instalacija i ažuriranje antivirusnog i firewall softvera.
  • Redovita sigurnosna ažuriranja operativnog sustava i aplikacija.
  • Praćenje prometa i nadzor nad mrežnim aktivnostima.
  • Korištenje sigurnosnih kopija i oporavak od katastrofe.
  • Edukacija zaposlenika o sigurnosnim protokolima i praksama.
  • Uspostavljanje sigurnosne politike i plana zaštite podataka.
  • Korištenje enkripcije i drugih sigurnosnih tehnologija.
  • Redovito testiranje sigurnosnih sustava i protokola.
  • Praćenje novih prijetnji i sigurnosnih propusta te njihovo brzo rješavanje.

Cyber sigurnost je ključna zaštita računalnih sustava i podataka u današnjem digitalnom svijetu te zahtijeva redovitu nadogradnju i prilagođavanje novim prijetnjama kako bi se osigurala sigurnost i zaštita podataka.