VPS Hosting

VPS hosting (engl. Virtual Private Server hosting) je vrsta web hosting usluge koja korisnicima pruža virtualni poslužitelj na kojem mogu hostati svoje web stranice i aplikacije. VPS hosting se temelji na virtualizacijskoj tehnologiji koja omogućuje podjelu jednog fizičkog poslužitelja na više virtualnih poslužitelja.

Korisnicima VPS hostinga se omogućuje pristup svojem virtualnom poslužitelju putem korisničkog sučelja koje im omogućuje instalaciju softvera i konfiguriranje postavki. Kao i kod drugih oblika hostinga, korisnici VPS hostinga plaćaju mjesečnu naknadu za korištenje usluge.

VPS hosting nudi više prednosti u odnosu na druge oblike hostinga. Jedna od najvećih prednosti je fleksibilnost i skalabilnost. Korisnici mogu jednostavno povećati ili smanjiti resurse (poput prostora na disku, CPU-a i RAM-a) potrebne za njihove aplikacije bez utjecaja na druge korisnike.

Također, VPS hosting pruža veću razinu sigurnosti u odnosu na druge vrste hostinga, jer se virtualni poslužitelj izolira od drugih poslužitelja na istom fizičkom poslužitelju, što znači da se jedan korisnik ne može uplitati u rad drugih korisnika.

Pristup do VPS-a se ostvaruje preko site to site VPN veze ili client vpn (SSL ili l2tp over ipsec). Korištenjem VPN-a za pristup VPS-u, osiguravate siguran i privatni pristup vašim resursima na mreži.